Pro domácnost

Jaký typ klimatizace mám zvolit?​

Pro bytovou klimatizaci se nejčastěji používají dva způsoby chlazení. Mobilní klimajednotky a takzvané SPLIT systémy. Mobilní klimajednotka je samostatný spotřebič, který bez nutnosti stavebních úprav instalujete sami zapojením do elektrické zásuvky a napojením hadice výfuku horkého vzduchu mimo chlazený prostor. Výkonově to bude do 4 kW chladícího výkonu a pořizovací náklady kolem 10.000,-Kč. Zásadní nevýhoda tohoto systému je ale poměrně vysoká hlučnost (asi jako myčka, nebo pračka) a malá účinnost (přehřátý odpadní vzduch se do chlazené místnosti musí zase nějak dostat – v nejhorším případě zpět štěrbinou v pootevřeném okně – a vy jej musíte znovu vychladit). Většina uživatelů si po roce provozu mobilní klimatizace pořídí klimatizaci SPLIT.

Klimatizace SPLIT značí oddělené jednotky. Venkovní jednotka umístěná ve venkovním prostoru a vnitřní jednotka, spolu jsou propojeny kabeláží a Cu potrubím. To vyžaduje určité stavební úpravy a jistě vyšší pořizovací náklady. Výsledek je ale plně komfortní.

Jaké jsou nejdůležitější parametry klimajednotky?

Tak samozřejmě nejdůležitějším parametrem je výkon klimajendotky. Nízký, nebo příliš vysoký výkon je špatným řešením. Dnes jsou všechny dodávané klimatizace vybavené plynulou regulací výkonu kompresoru. To znamená, že po spuštění se jednotka nastaví na plný výkon a pracuje tak dokud se nepřiblíží nastavené teplotě. Jakmile se teplota v místnosti začne nastavené hodnotě blížit, začne klimajednotka postupně snižovat svůj výkon až na ¼ a v optimálním provozu pak s tímto minimálním výkonem pracuje trvale. Dalším zásadním parametrem je efektivita, která je vyjádřena číslem SEER a SCOP. Jelikož tyto hodnoty toho laikovi moc neřeknou, proto se uvádí známé označení energetického využití označené písmeny.   A – G. Kvalitní klimatizace je zatříděna s označením A+ a A++. (vyšší počet + už je pak spíše honbou za reklamními argumenty a vyšší efektivita už je vyjádřena dalšími hodnotami za desetinou čárkou.)

Dalším velmi pociťovaným parametrem je hlučnost vnitřní i venkovní jednotky. U vnitřních jednotek je to od 20 do 45dB. Seriózní výrobci uvádí hodnoty hlukové zátěže pro každý výkonový stupeň otáček ventilátoru. Záleží ale na typu jednotky a na materiálu stěny. Stejná jednotka se bude chovat jinak na cihlové stěně a na lehké dřevěné příčce. Každopádně klimatizaci vždy budete slyšet…, podobně jako například ventilátorek počítače. U venkovních jednotek je potom hlučnost cca 50- 60 dB. Zde je důležité zvolit umístění tak, aby její provoz  neobtěžoval Vás, ale taky třeba Vaše sousedy.

Uvažujete-li o využívání klimajednotky v režimu topení, je pak důležitá hodnota venkovní teploty při které klimajendotka ještě pracuje. Dnes jsou na trhu nejběžnější jednotky, s udávaným rozmezím provozu do -15°C. Tyto hodnoty jsou ale extrémní a je potřeba počítat s tím, že ve druhé polovině pracovního rozsahu účinnost tepelného čerpadla výrazně klesá a účinnost i výkon se snižuje. Existují ale i speciální jednotky s pracovním rozsahem až do -30°C, která v našich podmínkách garantují celoroční provoz.

Jaké jednotky mohu zvolit?​

Všichni výrobci jednotek nabízejí celou škálu typů vnitřních klimajednotek. Nejčastější jsou nástěnné jednotky, které od mohou být různě designově modifikovány. Dále pak parapetní, nebo konzolové jednotky, které se instalují jako radiátor, podstropní jednotky, nebo pro interiérové skrytí technologií kazetové jednotky, umístěné do podhledů, nebo kanálové jednotky, které pracují jako vzduchotechnika a jsou zcela uloženy v podhledech. Volby vnitřní jednotky a její umístění je nejdůležitějším krokem. Je důležité, aby proud vzduchu co nejméně zasahoval do pobytové zóny a neobtěžoval osoby. Mnoho výrobců uvádí ve svých prospektech pod různými názvy funkce, které zmírňují negativní působení proudění chladného vzduchu, ale ani u těch nejvychvalovanějších bych nedoporučil umístění klimajednotky třeba nad sedačku u televize, nebo nad postel… S návrhem řešení Vám jistě naši technici pomohou.

No a potom tu máme značky jednotlivých výrobců. Zde se liší jednotlivé prvky cenou, výbavou a kvalitou zpracování. Přirovnáme–li to k automobilům, můžeme Vám nabídnout od Škodovky až po Mercedes. (Trabanta Vám ale nedodáme)

Jaká je pořizovací cena?

To samozřejmě záleží na individuálních podmínkách instalace, výkonu, a také na logu na plášti jednotky. U splitových jednotek se dá cena hrubě vyjádřit poměrem 1 kW chladícího výkonu  = 10.000,- Kč. Tato cena zahrnuje nejenom klimajednotku ale i veškerou instalaci a pomocné práce.

Jaký budu potřebovat výkon?

Tady se samozřejmě nabízí další otázka: a to jaký výkon budeme potřebovat? Takže opět velmi individuální, ale hrubý odhad je 1kW na 10m2 podlahové plochy + 0,5kW na 1mokenní plochy vystavené slunečnímu záření. Jednotky se nejčastěji vyrábí v řadách 2,5; 3,5; 5 a 7 kW. Vyšší výkon umožní rychlejšího dosažení požadované teploty. Na druhou stranu předimenzovaná jednotka intenzivně podchlazuje prostor pod svým výdechem, a čím je silnější, tím je tento negativní důsledek výraznější.

Co když budu potřebovat vychladit více místností?

Samozřejmě nejkomfortnějším řešením je osazení klimatizace do každé místnosti. Nemusí to ale být vždy jediné řešení. Klimatizace jedné místnosti ovlivní teplotu a vlhkost v celém bytě, nebo podlaží domu. Často se chlazením nejteplejších místností vyřeší teplotní podmínky v celém prostoru. Pozor ale u vícepodlažních objektů, tady bude vždy teplo stoupat nahoru chlad stékat po schodech dolů.

Pro osazení více klimajednotek lze využít takzvaný MultiSPLIT. K jedné venkovní jednotce je napojeno několik vnitřních. Zde opět záleží na individuálních podmínkách, ale hlavním důvodem takové volby je, pokud zákazník nechce, aby mu fasádu “zkrášlovalo“ několik jednotek. Cenově se jednotlivé varianty příliš neliší. Nevýhodou Multisplitu je, že případná porucha odstaví veškeré chlazení.

Jaká je životnost klimatizace?

Provozní životnost moderních klimajednotek v domácích podmínkách vlastně ještě nebyla časově prověřena. (Jsou to moderně elektronicky řízené systémy s chladivy neohrožující ozonovou vrstvu)  Výrobci zde uvádí minimální životnost 30 – 50.000 provozních hodin. Tady samozřejmě záleží na vytížení zařízení, chladí-li klimatizace třeba server, je to otázka  5 – 6 let a tyto podmínky již máme ověřeny, ale při domácím použití (v režimu chlazení 5 hodin denně, 40 dnů  v roce a v režimu topení 10 hodin denně 100 dnů v roce) by to znamenalo více než 30 let. Takový údaj se ověřit nedá a byl by asi jen reklamním trikem, ale desetileté klimatizace jsou dnes běžným jevem. Myslím, že dobrým argumentem je, že na klimatizační zařízení poskytujeme záruku až 5 let!!!

Jakou vyžaduje klimatizace údržbu?

Každé technické zařízení vyžaduje určitou péči. Některé úkony si může provozovatel provádět sám, doporučujeme však u domácích klimatizací provést odborný servis minimálně 1x ročně a pracuje – li i v režimu topení, tak potom 2x ročně. Nebude – li klimajednotka servisovaná vůbec, jistě vydrží pracovat minimálně 3 roky, ale následné náklady na vyčištění zanesených výměníků budou podstatně vyšší než pravidelný servis.

Jsou nějaké legislativní podmínky omezující provoz klimatizace?

Platná legislativa velmi přesně určuje podmínky pro provoz zařízení obsahující chladiva a vyměřuje velmi tvrdé sankce při jejich nedodržení. Zároveň ale přesně určuje drobná zařízení, na které se tyto podmínky vůbec nevztahují. Pro domácí klimatizace používáme výhradně taková zařízení, jejímž provozem nevznikají podle aktuální legislativy uživateli žádné provozní, nebo revizní povinnosti. Jelikož se legislativa a směrnice EU plánovaně trvale přitvrzuje, používáme již nyní zařízení s nejnovějšími, moderními chladivy, která splňují i ta nejnáročnější kritéria a která nebudou v budoucnosti omezována.

Co vše obnáší instalace klimatizace?

Zde je důležité při výběru dodavatele zjistit, co vše nabídka obsahuje. Velmi často se setkáváme se stesky zákazníků, kteří akceptovali velmi výhodnou nabídku, ale při vlastní realizaci pak zjistili, že cena neobsahovala všechny předpokládané související práce, a že nakonec výsledek byl nejenom nekvalitní, ale mnohdy i mnohem nákladnější, než komplexní cena od seriózního dodavatele.

Montáž klimatizace tedy v základu obsahuje dodávku a montáž venkovní a vnitřní jednotky, propojení jednotek Cu potrubním svazkem s izolací a komunikační kabeláží. Dále je ale potřeba počítat s nutností vytvoření a zapravení prostupů stěnami, přivedení vhodného elektrického napájení, nejlépe z rozvaděče a se samostatným jištěním, zajištění odvodu kondenzátu nejen od vnitřní, ale i venkovní jednotky a zejména uložení propojovacího svazku, kabeláže a odvodu kondenzátu tak, aby to bylo pro zadaný interiér přijatelné. Zde samozřejmě záleží opět na konkrétních podmínkách, ale někde jsou akceptovatelné, plastové lišty, a někde se svazky ukládají do SDK překladů, nebo se zasekávají do stěn… Dále při montáži klimatizace může být zapotřebí upravit hromosvody, zajistit vyhřívání odvodu kondenzátu, či doplnit hlukové, nebo estetické krytí venkovní jednotky.

Při rozhodování o realizaci je zapotřebí také zvážit to, že montáž klimatizace je stavebním zásahem. Vyžaduje určitá omezení provozu, montážní prostor, hlukovou zátěž a obvykle je to i při důsledném odsávání prašná operace. 

Jak dlouho bude trvat instalace klimatizace?

Obvykle jsme schopni zahájit montáž do 14 dnů po objednání. V sezóně se ale mohou tyto termíny výrazně prodloužit. Trvání montáže pak většinou zabere 2 dny – samozřejmě záleží na podmínkách a zejména interiérovém řešení instalace. Splitovou klimatizaci lze namontovat i za jeden den, ale pokud má být instalace kvalitní a estetická, vyžaduje to většinou dva dny.

Čím se lišíme od konkurence?

1.

Jsme především servisní organizací, tedy naší každodenní rutinou není pohyb po stavbách, ale komunikace s provozovateli už nainstalovaných zařízení. Známe tedy velmi dobře starosti, problémy a zkušenosti konečných uživatelů klimatizací a naše nové realizace přizpůsobujeme těmto poznatkům tak, abychom budoucím problémům předcházeli.​

2.

Kvalitou naší práce i jednotek prověřených výrobců jsme si natolik jisti, že při splnění servisních podmínek poskytujeme záruku na dobu 5 let.

3.

Tím, že jsme především servisní organizace, která neváže svoje kapacity na realizacích velkých zakázek, máme vždy k dispozici dostatečnou rezervu, abychom mohli v co nejkratší době vyřešit problémy našich zákazníků. (standardem je řešení opravy následující pracovní den po nahlášení).

4.

Pokud by realizace klimatizace vyžadovala nějaké požárněbezpečnostní řešení, tak zajišťujeme i služby OZO technika.

Jak postupovat, pokud máte zájem o klimatizaci?

Nejlépe bude, když se obrátíte na některý z kontaktů uvedený na našich stránkách. Náš technik Vás navštíví v dohodnutém termínu, vyslechne si Vaše požadavky a představy a na místě Vám navrhne typ, výkon i technické řešení a následně Vám zpracuje cenovou nabídku na realizaci. Tuto návštěvu a návrh řešení pro Vás provedeme zdarma a bez jakýchkoliv závazků k dalším realizacím.

© KLC 2018​, www.klcservice.cz, www.klimca.cz