Servis VHZ

Vzduchotechnika, klimatizace a požárně bezpečnostních zařízení

Zajišťujeme pravidelný servis, opravy, kontroly těsnosti pro zařízení obsahující chladiva dle MŽP a revize plynových hořáků a revize elektro.


Dodávku a výměnu vzduchových filtrů včetně zajištění jejich ekologické likvidace.Dodávky a montáže nových zařízení VZT i chlazení včetně MaR, optimalizace vzduchotechnických systémů, měření a zaregulování vzduchových výkonů, možnost zapůjčení náhradních zdrojů chladu v případě havárií chlazení serverů apod., a v případě poruchy vyžadující delší opravu možnost zajištění provizorního provozu.

© KLC 2018​, www.klcservice.cz, www.klimca.cz